11 – 12 urteko umeei euskarazko komunikazio, sozializazio eta hizkuntza transmisiorako espazio ludikoa. Autonomia pertsonala, elkarbizitza eta zenbait balio sendotzeko tresna gisa, artea eta sormena erabiltzen direlarik.